четвъртък, 11 април 2013 г.

Индия се присъедини към Мадридския протокол за международна регистрация на марки - India joined the Madrid Protocol for the International Registration of marks

WIPO съобщи новината за присъединяването на Индия към Мадридския протокол за международна регистрация на търговски марки.
Спогодбата влиза в сила за страната от 08.07.2013.
По този начин общият брой на държавите членки на Мадридската система за международна регистрация на марки става 90.
Присъединяваните на Индия е добра новина за всяка компания по света, имайки предвид развиващият се пазар в Индия и улесненията за регистрация на марки, които предлага Мадридският протокол.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO has announced the news about the accession of India to the Madrid Protocol for the international registration of trademarks.
This protocol enters into force for the country on 08.07.2013.
Thus, the total number of Member States of the Madrid system for the international registration of marks is 90.
The accession to India is good news for every company in the world, given growing market in India and facilities for registration of trademarks which the Madrid Protocol
offers.
More information can be found here.