понеделник, 15 април 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaia and abroad

1. Свободни позиции за работа в СОИС. За повече информация тук. 

2. Стимулират ли патентите иновациите? Последната дума има пазарът. За повече информация тук. 

3. САЩ: Съдът постанови, че услугата за телевизионен стрийминг не нарушава Закона за авторското право. За повече информация тук. 

English version

 1. Jobs at WIPO. For more info click here.

 2. Do patents stimulate innovation? Market has the last word. For more info click here.

 3. USA: The Court ruled that TV streaming service does not violate copyright law. For more info click here.