вторник, 23 април 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Закрила на излъчващите оператори в дигиталната ера. За повече информация тук.  

2. Петнадесет изобретатели номинирани за наградата „Европейски изобретател“. За повече информация тук.  

3.  Одит на интелектуална собственост. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version
  
1. A protection of broadcasters in the digital era. For more information here.

2. Fifteen innovators were been nominated for the "European Inventor." For more information here.

3. An intellectual property audit. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.