вторник, 16 април 2013 г.

Статистика от OHIM - месец февруари 2013 - Statistics from OHIM - month February 2013

OHIM публикува статистика за броя заявки и регистрации на марки и дизайни на Общността за месец февруари 2013. Данните са както следва:

2013 2012
Community trade mark applications received 9 479 9 195
Community trade mark applications published 8 213 7 891
Community trade marks registered (certificates issued) 6 201 7 620
     
Registered Community designs received 6 584 6 951
Registered Community designs published 5 800 6 279

English version

OHIM has published statistics on the number of applications and registrations for Community trademarks and designs for the month of February 2013. The data are as follows: