сряда, 29 май 2013 г.

2 милиона патента подадени в петте най-големи патентни ведомства в света - 2 million patents filed at the five largest Patent offices in the world

Европейското патентно ведомство публикува статистика за брой подадени патенти в петте най-големи патентни ведомства в света. Според данните, близо 2 милиона заявки за патенти са били подадени във ведомствата на САЩ, Китай, Ю.Корея, Япония и ЕПО през 2012 година.
Повече информация тук.

English version

The European Patent Office has published statistics on the number of patents have been filed in the five largest patent offices in the world. According to the data, nearly 2 million patent applications were been filed with the Office of the United States, China, South Korea's, Japan and the EPO in 2012.
More information here.