четвъртък, 16 май 2013 г.

Решения на Европейския съд относно марки на Общността - Decisions of the European Court concerning the Community trademarks

OHIM публикува информация за две нови решения на Европейския съд относно марки на Общността. Решенията касаят следните дела:

- T-579/10 macros consult v OHMI - MIP Metro (makro) - спор относно отмяна на търговска марка MACRO.

- T-636/11 Hostel drap v OHMI - Aznar textil (MY drap) - спор между по-късна марка ‘MY drap’  и по-ранна общоизвестна марка ‘BON DRAP’.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM has published information on two recent judgments of the European Court concerning the Community trademarks. The decisions are as follow:

- T-579/10 macros consult v OHMI - MIP Metro (makro) - dispute on the
invalidity of a trademark MACRO.

- T-636/11 Hostel drap v OHMI - Aznar textil (MY drap) - dispute between the later mark 'MY drap' and earlier well-known mark 'BON DRAP'.
More information can be found here.