сряда, 15 май 2013 г.

INTEL използва общоизвестността на марката си в Швейцария - INTEL uses the reputation of its brand in Switzerland

E-mediat AG подава заявка за марка GALDAT INSIDE в Швейцария за класове 9, 35, 38, 42.
INTEL подават опозиция на основата на марки Intel Inside.
Патентно ведомство поддържа опозицията. Решението е обжалвано.
The Federal Administrative Court излиза с решение, според което марка Intel Inside e общоизвестна марка за чипове и процесори по цял свят, включително и в Швейцария. Съдът потвърждава опозицията за тези стоки и всички други стоки сходни на тях. За останалите стоки и услуги обаче опозицията е отхвърлена.
информация на Marques Class 46.

English version

E-mediat AG filed an application for trademark GALDAT INSIDE in Switzerland for classes 9, 35, 38, 42.
INTEL filed opposition on the basis of marks Intel Inside. IPO
confirmed the opposition. The decision was appealed.
The Federal Administrative Court gave judgment according to which trademark Intel Inside is well-known mark for chips and processors around the world, including in Switzerland. The Court upheld the opposition for these goods and all other goods similar to them. For other goods and services, however, the opposition is rejected.
information Marques Class 46.