понеделник, 27 май 2013 г.

Топ IP лицензодателите в света за 2012 - Top IP licensors in the world for 2012

Наскоро беше публикувана класация за топ лицензодателите на интелектуална собственост в света за 2012 и генерирания от тях оборот в следствие на лицензирането.
Според изследването общият оборот генериран от продажби на лицензирани стоки е около 230 милиарда долара.   Класацията поставя на първо място е Disney Consumer Products с оборот от 39 милиарда долара. На второ място е Iconix Brand Group ( притежават марки, като Umbro, Lee Cooper) с 13 милиарда долара, на трето място е PVH ( притежават марки, като Calvin Klein и Tommy Hilfiger) с 13 милиарда долара.
Топ сделките свързани с лицензиращи компании са:
- покупката от Дисни на Lucas Licensing за над 4 милиарда долара;
- покупката от DreamWorks Animation  на Classic Media, които притежават правата върху Lassie, Casper и Rocky & Bullwinkle;
- покупката от Turner на Lazytown;
Повече информация може да откриете тук.
информация на licensemag.com

English version

It was recently published ranking of the top licensors of intellectual property in the world in 2012 and generated turnover due to licensing products.
According to the survey the total turnover generated from sales of licensed merchandise is about 230 billion dollars.  
The ranking puts Disney Consumer Products at the first place with $39.3 billion in retail sales of licensed merchandise worldwide.  
The Second is the Iconix Brand Group (owned brands such as Umbro, Lee Cooper) with $ 13 billion, the third is PVH (owned brands, such as Calvin Klein and Tommy Hilfiger) with 13 billion dollars.
Top deals with licensing companies are:
- Disney's purchase of Lucas Licensing to over $ 4 billion;
- DreamWorks Animation'
purchase of Classic Media, which possessed the rights of Lassie, Casper and Rocky & Bullwinkle;
- Turner'
s purchase of   in Lazytown;
More information can be found here.
information licensemag.com.