понеделник, 13 май 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Правителството на Великобритания предлага въвеждане на „свръхскоростни“ патенти. За повече информация тук. 

2. Най-добрите практики при софтуерните патенти. За повече информация тук. 

3. Седми глобален конгрес на тема: „Борбата срещу фалшификациите и пиратството“, 24-26 април 2013 г., Истанбул, Турция. За повече информация тук

English version

1.UK Government proposes to introduce "superfast" patents. For more information here.

2. The best practices concerning software patents. Fore more information here.

3. Seventh Global Congress on "Combating Counterfeiting and Piracy," 24 to 26 April 2013, Istanbul, Turkey. For more information here.