вторник, 21 май 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Кражбата на креативно съдържание: криза в авторското право. За повече информация тук. 

2.  INTA BULLETIN, 1 май, 2013. За повече информация тук. 

3. Нов доклад на BASCAP призовава за засилена правна регулация в зоните за свободна търговия с цел спиране на фалшифицирането и пиратството. За повече информация тук. 

English version

1. The theft of a creative content: a crisis in copyright. For more information here.

2. INTA BULLETIN, May 1, 2013. For more information here.

3. BASCAP new report calling for greater legal regulation in the free trade zones and stopping counterfeiting and piracy. For more information here.