четвъртък, 30 май 2013 г.

Литва се присъедини към Сингапурското споразумение - Lithuania joined the Singapore agreement

Marques Class 46 съобщи за присъединяването на Литва към Сингапурското споразумение за търговски марки. Споразумението влиза в сила за страната от 14.08.2013.
Споразумението е подписано вече от 30 държави, като прави впечатление, че 20 от тях са от Европа.

English version

Marques Class 46 has reported that Lithuania joined the Singapore agreement for trademarks. This Agreement shall enter into force for the country on 14.08.2013.
The Agreement has been signed by 30 countries, it is noteworthy that 20 of them are from Europe.