петък, 10 май 2013 г.

Статистика от OHIM - март 2013 - Statistics from OHIM - March 2013

OHIM публикува статистика относно заявените и регистрирани марки и дизайни на Общността за месец март 2013. Данните са както следва:

2013 2012
Community trade mark applications received 9 799 10 289
Community trade mark applications published 9 117 8 966
Community trade marks registered (certificates issued) 8 256 8 309
     
Registered Community designs received 7 768 7 440
Registered Community designs published 6 810 6 671

English version

OHIM has published statistics concerning applications and registrations of Community trademarks and  designs for March, 2013. The data are as follows: