сряда, 8 май 2013 г.

Volvo спечели казус относно домейн volvorss.info - Volvo won a case concerning the domain volvorss.info

Арбитражният център на WIPO излезе с решение по спор между Volvo Trademark Holding AB и Wang Songxu.
Спорът касае регистриран от Wang Songxu домейн volvorss.info.
Volvo Trademark Holding AB иска от WIPO да получи въпросният домейн, тъй като той е регистриран нелоялно, имайки предвид широката известност на марка Volvo. Компанията цитира и други 25 случая в които е спечелила казуси относно подобни домейни.
Според Арбитража регистрираният домейн e объркващо сходен на регистрирана общоизвестна марка Volvo.
Освен това WIPO счита, че домейнът е регистриран в противоречие с добрата търговска практика.
Поради това Арбитражът прехвърля домейна на Volvo Trademark Holding AB.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The WIPO Arbitration Center has ruled in a dispute between Volvo Trademark Holding AB and Wang Songxu.
The dispute concerns registered by Wang Songxu domain name volvorss.info.
According to Volvo Trademark Holding AB this domain was registered unfair, given the wide popularity of the
Volvo brand around the world  The company cited other 25 cases for similar domains which were won.
According to the Arbitration center the registered domain is confusingly similar to the registered well-known trademark Volvo.
Furthermore, WIPO believes that the domain was registered contrary to good business practice.
Therefore, the WIPO
Arbitration transfered this domain name to Volvo Trademark Holding AB.
More information can be found here.