вторник, 18 юни 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. SAP ще бъде първата компания, която ще тества промените в America Invents Act, касаещи патентоване на бизнес методи. За повече информация тук.  

2.  Препродажба на музикални произведения на дигитален носител - американския срещу европейския подход. За повече информация тук. 

3. EPO и IEEE-SA (Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association) подписаха меморандум за сътрудничество. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. SAP is the first company which will test the changes in the America Invents Act, which concern  the patentability of business methods. For more information here.

2. Music resale on digital media - American versus European approach. For more information here.

3. EPO and IEEE-SA (Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association) signed a memorandum of cooperation. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.