петък, 7 юни 2013 г.

Статистика от OHIM за месец Април 2013 - Statistics from OHIM for the month April 2013

OHIM публикува статистика относно подадените заявки за марки и дизайни на Общността за месец Април 2013. Данните са както следва:

2013 2012
Community trade mark applications received 9 377 8 216
Community trade mark applications published 9 330 7 544
Community trade marks registered (certificates issued) 8 206 7 490
     
Registered Community designs received 7 501 7 227
Registered Community designs published 8 036 6 484

English version

OHIM has published statistics regarding applications for Community trade marks and designs for the month of April 2013. The data are as follows: