четвъртък, 13 юни 2013 г.

Малта се присъедини към проект Старшинство на OHIM - Malta joined Seniority project of OHIM

Marques Class 46 съобщава за присъединяването на Малта към проекта Старшинство на OHIM. Този проект касае предоставянето на информация за старшинство на марки регистрирани и по национален ред в отделните членки на ЕС.
В проекта членуват 14 държави: България, Малта, Швеция, Словакия, Словения, Бенелюкс, Ирландия, Унгария, Португалия, Чехия, Румъния, Литва, Латвия и Естония.

English version

Marques Class 46 has reported for Malta's accession to the Seniority project established by OHIM. This project concerns the provision of information about the seniority of marks registered under the national procedure in individual states.
The member in this project are 14 countries: Bulgaria, Malta, Sweden, Slovakia, Slovenia, Benelux, Ireland, Hungary, Portugal, Czech Republic, Romania, Lithuania, Latvia and Estonia.