вторник, 4 юни 2013 г.

Руанда се присъедини към Мадридският протокол за международна регистрация на марки - Rwanda joins the Madrid Protocol for the International Registration of Marks

WIPO съобщава новината за присъединяването на Руанда към Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки.
Протоколът ще влезе в сила за страната считано от 17.08.2013.
С присъединяването на Руанда страните членки на Протокола стават 90.

English version

WIPO has reported news for the accession of Rwanda to the Madrid Protocol for international registration of trademarks.
The Protocol will enter into force for the country on 08/17/2013.
With the accession of Rwanda Member States of the Protocol become 90.