понеделник, 24 юни 2013 г.

Южна Корея, Мароко, Мексико и Турция се присъединяват към TM View - скоро - South Korea, Morocco, Mexico and Turkey will join TM View - soon

OHIM публикува интересно съобщение за предстояща работа по интеграция на базите данни за търговски марки на Южна Корея, Мексико, Мароко и Турция в общата база данни TM View. По този начин от предимно европейска база данни, TM View ще придобие глобален характер.

English version

OHIM has published an interesting note about a forthcoming work on the integration of databases for trademark of South Korea, Mexico, Morocco and Turkey in the general database TM View. Thus this database will become more global.