сряда, 17 юли 2013 г.

Глобален индекс за иновации 2013 - Global Innovation Index 2013

WIPO публикува информация за глобалния иновационен индекс за 2013 година ( GII 2013).
Въпреки икономическата криза иновациите и дейността на R&D отделите бележи развитие.
GII 2013 обхваща оценката на нивото на иновации в 142 държави. Класацията на най-иновативните държави в света е:

1. Швейцария;
2. Швеция;
3. Великобритания;
4. Холандия;
5. САЩ;Пълният текст на доклада може да откриете тук. 

English version

WIPO publishes information on the Global Innovation Index 2013 (GII 2013).
Despite the economic crisis innovation activities and the R & D are being developed.
GII 2013 covers the assessment of the performance in 142 countries. Ranking of the most innovative countries in the world is:
 
1. Switzerland;
2. Sweden;
3. UK;
4. The Netherlands;
5. USA;

The full report can be found here.