четвъртък, 25 юли 2013 г.

Армения се присъедини към Сингапурското споразумение - Armenia joined the Singapore Treaty

WIPO информира за присъединяването на Армения към Споразумението от Сингапур за защита на търговските марки. 
Споразумението влиза в сила за страната от 17.09.2013.

English version

WIPO has informed about Armenia's accession to the Singapore Treaty on the law of trademarks.This Treaty shall enter into force for the country on 09/17/2013.