сряда, 10 юли 2013 г.

Промени в законодателството за промишлени дизайни в Малайзия - Changes in legislation for industrial designs in Malaysia

Class 99 съобщава за промени в законодателството касаещо промишления дизайн в Малайзия.
Част от промените засягат максималния срок на закрила на дизайна в страната, който става 25 години. Друга съществена промяна е критерия за новост, който се променя от изискване за национална новост на такова за световна новост на заявените дизайни.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Class 99 reported for changes in legislation concerning the industrial design in Malaysia.
Some of the changes affect the maximum term of design protection in the country, which becomes 25 years. Another significant change is about the criteria of novelty, which is altered from a requirement for a national novelty to
requirement for a world novelty of the claimed design.
More information can be found here.