понеделник, 1 юли 2013 г.

Хърватска, ЕС и интелектуалната собственост - Croatia, EU and intellectual property

Хърватска вече официално е 28 страна членка на Европейския съюз. Освен добре дошли, трябва да кажем и че цялото законодателство на ЕС относно правата на интелектуална собственост вече важи и на територията на Хърватска, включително и търговските марки и дизайни на Общността.
С оглед на това всички притежатели на ИП права трябва да имат предвид и Хърватска при изграждането на стратегиите си за управление и защита на интелектуалната си собственост.

English version

Croatia is now officially the 28th member state of the European Union. Besides welcome, We should also say that all EU legislation on intellectual property rights already applies to the territory of Croatia, including Community trademarks and  designs.
To this end, all holders of IP rights should take into account Croatia in building their strategies for management and protection of intellectual property.