вторник, 16 юли 2013 г.

Европейският съд отказа регистрация на форма на обувки, като марка - The European Court refused the registration of shoes form as trademark

Think Schuhwerk GmbH подава заявка за следната фигуративна европейска марка в клас 25:

OHIM отказва регистрацията на марката на абсолютни основания, поради липса на отличителност.
Според Ведомството червения накрайник на връзките на обувките не създава нужната отличителност, като цяло.
Заявителят не предоставя доказателства за придобита отличителност на продукта.
При обжалването Европейският съд в дело Case T-208/12 потвърждава решението на OHIM за отхвърляне на регистрацията на марката.
информация на Marques Class 46.

English version

Think Schuhwerk GmbH applied for the following figurative European mark in class 25:

OHIM refused the registration of this mark on absolute grounds for lack of distinctiveness.
According to the Office the red aglets on shoelaces do not create the necessary distinctiveness as a whole.
The applicant provided no evidence of acquired distinctiveness of the product.
On appeal, the General Court, in Case T-208/12, upheld the OHIM decision to reject the registration of the mark.
information Marques Class 46.