сряда, 3 юли 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Gibson Guitars срещу Viacom: носят ли лицензодателите отговорност за нарушения, извършени от лицензополучателите?  За повече информация тук. 

2.  България сред 10-те страни на ЕС с най-много наука и технологии в столицата.  За година у нас е имало регистрирани 2 138 национални патенти за изобретения.  За повече информация тук. 

3. Китай удвоява глобите за нарушения на търговски марки според нови промени в законодателството.  За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Gibson Guitars vs. Viacom: Do licensors can be liable for infringements committed by licensees? For more information here.

2. Bulgaria is among the 10 EU member states with the most science and technology concentrate  in the capital. For more information here.

3. China doubles fines for violations of trademarks according to new legislative changes. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.