петък, 19 юли 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Германският парламент казва „ не “ на патентите за софтуер, За повече информация тук.

2. Защо музикалната индустрия в Япония процъфтява? Статията проследява в детайли как работи музикалният пазар в азиатската страна. За повече информация тук.

3. Българи разработват уникална идея в областта на аудио - визуалните технологиите. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. The German parliament says "no" to software patents. For more information here.

2. Why the music industry in Japan is booming? The article traces in detail how the music market in the Asian country works. For more information here.

3. Bulgarians develop a unique concept in the field of audio-visual technology. For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.