сряда, 24 юли 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.  Стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция.  За повече информация тук.

2.  Трудности при защита на генеричните термини в домейн имената като търговски марки.  За повече информация тук.

3. Практически съвет: Промяна на международната заявка, за да отговаря на изискването за единство. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. The official website of the Sofia  competition forum was launched. For more information here.

2. Difficulties in the protection of generic terms in domain names as trademarks. For more information here.

3. A practical advice: Change the international application in order to meet the requirement of unity. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.