сряда, 31 юли 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.  Собствеността върху патентите в Германия: работодатели срещу служители.  За повече информация тук.

2. Съдът постанови, че филтрирането на реклами не е нарушение на авторски права.
За повече информация тук.

3.  Конференция „Единният европейски патент - развитие “, 25 - 26 ноември 2013 г., Брюксел.
За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Ownership of patents in Germany, employers against employees. For more information here.

2. The Court held that the filtering of advertisements is not a violation of copyright. For more information here.

3. A conference "The single European patent - development," 25 to 26 November 2013, Brussels. For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.