вторник, 9 юли 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. В Москва се създава специален Арбитражен съд по интелектуална собственост.  За повече информация тук. 

2. Европейско патентно ведомство - нови такси за проучване и експертиза. За повече информация тук.

3. Икономическият и социален съвет на ООН (ECOSOC) обръща внимание на ролята на интелектуалната собственост за развитието, иновациите и технологиите. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. A special Arbitration Court  for Intellectual Property was introduced in Moscow . For more information here.

2. European Patent Office - New fees for search and examination. For more information here.

3. The Economic and Social Council (ECOSOC) draws attention to the role of intellectual property in the development, innovation and technology. For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.