четвъртък, 11 юли 2013 г.

Ново съдебно дело относно Аватар - A new lawsuit concerning Avatar

Известният британски артист  Roger Dean заведе ново съдебно дело в Ню Йорк срещу James Cameron и продуцентите от FOX относно нарушаване на авторски права във връзка с филма Аватар.
Dean изказва претенции за това, че Cameron е използвал негови произведения при създаването на филма Аватар и по-конкретно формата на някой от дърветата във филма ( дървото Дом и дървото на Живота), както и плаващите острови.
Сходни образни елементи се съдържат в по-ранни художествени произведения на Dean. Търсеното обезщетение за това нарушение е 50 милиона долара.


Това е поредното съдебно дело касаещо филма Аватар. До момента общите обезщетения са на стойност 2,8 милиарда долара.
информация на The 1790 blog.

English version

The renowned British artist Roger Dean brought a new lawsuit in New York against James Cameron and  FOX concerning copyright infringement in connection with the movie Avatar.
Dean expresses his claims that Cameron has used his works in creating the movie Avatar and in particular the form of some of the trees in the film ( The Home tree and the Tree of life) and floating
Islands. Similar images are contained in earlier artwork of Dean. He seeks compensation for copyright breach of 50 million dollars.
This is another lawsuit concerning the Avatar. So far the total amount for damages is $ 2.8 billion.

information of 1790 blog.