понеделник, 1 юли 2013 г.

Нова форма на сертификата за международна регистрация на марки - New Layout of Certificates of International Registration of trademarks

WIPO съобщава за въвеждането на нов формат на образеца на сертификата за международна регистрация на марки. Промените влизат в сила от 04.07.2013.
Промените засягат най-общо следното:
- на първо място в сертификата ще бъде показвана марката;
- след това ще се предоставя информация за номер на регистрация, дата, дата на заплащане на такса за подновяване на регистрацията, данни на притежателя, класове стоки и услуги и др.
Повече информация и визията на новия сертификат може да откриете тук.

English version

WIPO has reported the introduction of a new layout of the certificate of international registration of trademarks. Changes take effect on 04.07.2013.
Changes affecting generally the following:
- Firstly, the trademark will be displayed
in the certificate;
- Then it will be given information about the registration number, date, date of payment for the renewa, information for the holder, the classes of goods and services and so on.
More information and the vision of the new certificate can be found here.