вторник, 9 юли 2013 г.

Статистика от OHIM за месец май 2013 - Statistics from OHIM - May 2013

OHIM публикува статистика за заявените и регистрирани марки и дизайни на Общността за месец май 2013. Данните са както следва:

2013 2012
Community trade mark applications received 9 547 9 187
Community trade mark applications published 8 864 7 988
Community trade marks registered (certificates issued) 8 730 9 256
Registered Community designs received 5 906 7 036
Registered Community designs published 5 478 6 700

English version

OHIM has published statistics about applications for registered Community trade marks and  designs for May, 2013. The data are as follows: