сряда, 17 юли 2013 г.

Реформа на патентното законодателство в Бразилия - Reform of patent laws in Brazil

Бразилия ще предприеме преглед на патентното си законодателство с цел предприемане на евентуална реформа. Някои от предложенията които ще бъдат дискутирани са:
- ограничаване на срокът за защита на патентите до 20 години без право да продължаване;
- недопускане на патенти касаещи ново използване или нови форми на съществуващи лекарствени средства;
- Повишаване на изискванията за новаторска стъпка;
- въвеждане на опозиционна процедура.
информация на Afro-IP.

English version

Brazil will undertake a review of its patent law with the purpose of a reform. Some of the suggestions which will be discussed are:
- Limitation of the term of patent protection to 20 years without
extensions;
- Non-patent related to new uses or new forms of existing drugs;
- Increasing the requirements for an inventive step;
- The introduction of an opposition procedure.
information on Afro-IP.