четвъртък, 4 юли 2013 г.

Хърватска, Норвегия, Кипър и Мексико се присъединиха към TM View - Croatia, Norway, Cyprus and Mexico joined the TM View

OHIM съобщава новината за присъединяването на базите данни за търговски марки на Кипър, Мексико, Хърватска и Норвегия към общата база данни TM View.
По този начин броят на марките сред които може да бъде осъществено търсене нарастна на 11 милиона.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM has reported the news of the accession of databases for trademarks of Cyprus, Mexico, Croatia and Norway to the common database TM View.
Thus the number of marks among which can be made searching grew to11 million.
More information can be found here.