понеделник, 29 юли 2013 г.

Тунис се присъедини към Мадридския протокол за регистрация на марки - Tunisia joined the Madrid Protocol for the Registration of Marks

WIPO информира за присъединяването на Тунис към Мадридския протокол за международна регистрация на марки.
С оглед на предоставената възможност от Протокола Тунис избира срок от 18 месеца в който може да бъде постановен отказ на регистрацията на марка, като опозицията може да бъде нотифицирана и след неговото изтичане.
Протоколът влиза в сила за страната считано от 16.10.2013.
Повече информация тук.

English version

WIPO informed of the accession of Tunisia to the Madrid Protocol for the International Registration of Marks. 
in accordance with the Protocol Tunisia chooses 18 months when a refusal of trademark protection may result from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified to the International Bureau after the expiry of the 18-month time limit.
The Protocol shall enter into force for the country on 10.16.2013. 
More information here.