четвъртък, 15 август 2013 г.

Вдъхновен от продуктивност или - Inspired by efficiency or

Европейският съд излезе с решение по дело T-126/12 относно отказ на OHIM да регистрира словна марка INSPIRED BY EFFICIENCY за класове 6, 7, 9, 20, 35, 39 и 42.
Съдът потвърждава отказът, марката е описателна и има хвалебствен характер. Потребителите биха възприели знакът по скоро, като промоционален слоган отколкото, като производствен източник.
Информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has ruled in Case T-126/12 relating to the OHIM's refusal for registration of a word trademark INSPIRED BY EFFICIENCY for classes 6, 7, 9, 20, 35, 39 and 42.
The Court upheld the refusal, the mark is descriptive and a laudatory. Consumers would perceive this sign  as a promotional slogan
rather than as a production source.
Information on Marques Class 46.