сряда, 7 август 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Високотехнологичните компании се прицелват в патентните тролове. За повече информация тук. 

2. Политиката в областта на авторското право, креативността и иновациите в дигиталната икономика. За повече информация тук.

3. Могат ли заглавията на песните да бъдат обект на авторскоправна закрила?
За повече информация тук. 

English version

1. High-tech companies target the patent trolls. For more information here.

2.  Copyright, creativity and innovation policy in the digital economy. For more information here.

3. Can titles be subject to copyright protection? For more information here.