петък, 16 август 2013 г.

Словенски мед защитен, като географско означение в ЕС - Slovenian honey protected as a geographical indication in the EU

Европейската комисия публикува решение 751/2013 за регистрацията на Kraški med     ( натурален мед произведен в Словения), като географско означение на територията на ЕС.
Това е 17 регистрирано географско означение от Словения.

English version

The European Commission issued a decision 751/2013 on the registration of Kraški med (a natural honey producing in Slovenia) as a geographical indication for the territory of  EU.
This is a 17 registered geographical indication of Slovenia.