вторник, 10 септември 2013 г.

Косово и защитата на географските означения - Kosovo and the protection of geographical indications

Marques Class 46 съобщава за приетия през юни месец закон за географските означения в Косово.
Законът определя изискванията и процедурата по регистрация на географски означения за територията на Косово, както и наказанията при нарушаване на придобитите права.
Текстът на закона ( на английски език) може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 has reported about adopted law on geographical indications back in June in Kosovo.
The law specifies the requirements and procedure for registration of geographical indications for the territory of Kosovo, as well as penalties for violation of the
acquired rights.
The text of the law (in English) can be found here.