четвъртък, 12 септември 2013 г.

Португалски сладкиш защитен в Европа - Portuguese pastry protected in Europe

Европейската комисия публикува решението си за регистрация на португалският сладкиш Pastel de Tentúgal, като географско означение в Европа.
Рецептата за създаването на този продукт се появява през 1890 година в гостилницата Hospedaria Dona Maria da Conceição намираща се между градовете Coimbra и Figueira da Фоз в Португалия.
До средата на 20 век само едно семейство знаело оригиналната рецепта и произвеждало тези сладкиши. След това и дружи жители на град Tentúgal започнали да произвеждат този продукт, който с времето станал важен за икономиката на града.

English version

The European Commission has published its decision on registration of a Portuguese pastry sweet Pastel de Tentúgal as a geographical indication in Europe.
The recipe for preparation of this product appeared in 1890 in the guest house Hospedaria Dona Maria da Conceição located between the cities of Coimbra and Figueira da Foz in Portugal.
Until the mid-20th century, only one family knew the original recipe and produce these sweets. Then other residents of Tentúgal town started to produce this product, which over time became important to the local economy of the city.