вторник, 24 септември 2013 г.

Френският лук Roscoff защитен, като европейско географско означение - French onion Roscoff protected as an European geographical indication

Европейската комисия публикува решението си за регистрация на френския лук Roscoff, като защитено географско означение на територията на ЕС.
Този вид лук се отглежда от 17 век в района на град Roscoff, Северозападна Франция. Лукът има уникални характеристики дължащи се на географската среда в района.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission has published its decision on the registration of French onion Roscoff as a protected geographical indication in the EU.
This type of onion has grown in the town of Roscoff, northwestern France since
17th century. This onion has unique characteristics due to the geographical environment in the area.
More information can be found here.