понеделник, 30 септември 2013 г.

САЩ се присъедини към международно патентно споразумение - USA joins an international patent treaty

WIPO съобщава за присъединяването на САЩ към Patent Law Treaty. Споразумението влиза в сила за страната считано от 18.12.2013г.

English version

WIPO reports about the U.S. accession to the Patent Law Treaty. This Agreement shall enter into force for the country on 18.12.2013.