сряда, 18 септември 2013 г.

Виенската класификация влезе в сила за Великобритания - Vienna classification came into force for the UK

WIPO напомня, че считано от 11.09.2013 Виенската класификация за образните елементи на търговските марки важи и за територията на Великобритания. Повече информация може да откриете тук.
информация на Marques Class 46.

English version

WIPO notes that as of 11.09.2013, the Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks enters into force for the UK. More information can be found here. 
information Marques Class 46.