сряда, 2 октомври 2013 г.

Бразилия дава разяснение за регистрацията на географски означения в страната - Brazil gives clarification on the registration of geographical indications in the country

IP Tango съобщава за публикуваните от Патентното ведомство на Бразилия изисквания за регистрация на географски означения в страната.
Бразилия, за разлика от други държави в Латинска Америка, не член на Лисабонската спогодба за международна регистрация на географски означения, поради което тези разяснения и изисквания са важни и полезни за бъдещите притежатели на такива означения в страната. Дали причината за тази активност на Бразилия не е наближаващото световно първенство и Олимпийски игри?
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Tango reports about requirements for the registration of geographical indications published by the Patent Office of Brazil.
Brazil, unlike other countries in Latin America, is not member of the Lisbon Agreement concerning the international registration of geographical indications and therefore these clarifications and requirements are important and useful for the future owners of such indications in the country.
 
Whether the reason for this activity of Brazil is upcoming World Cup and Olympic Games?
More information can be found here.