понеделник, 21 октомври 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Антитръст: ЕК провежда консултации във връзка с предложенията на Samsung Electronics по отношение използването на основни патенти. За повече информация тук. 

2. Годишна конференция „Търговски марки и дизайни в Европа 2013“, 7-8 ноември 2013 г., Аликанте. За повече информация тук.

3. Ако собствениците на права на интелектуална собственост контролират използването на техните търговски марки сред всички AdWords? За повече информация тук.

English version

1. Antitrust: The European Commission consults on the proposals of Samsung Electronics regarding the use of basic patents. For more information here.

2. Annual Conference "Trade Marks and Designs in Europe 2013" 7-8 November 2013, Alicante. For more information here.

3. If the owners of intellectual property rights, control the use of their trademarks in all AdWords? For more information here.