четвъртък, 3 октомври 2013 г.

Люксембург се присъедини към Женевския акт на Хагската спогодба - Luxembourg has joined the Geneva Act of the Hague Agreement

Люксембург се присъедини към Женевския акт на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни. При присъединяването си Люксембург е направила декларация, че централно патентно ведомство относно спогодбата ще бъде това не Бенелюкс.
информация на WIPO.

English version

Luxembourg has joined the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs. Upon accession, Luxembourg has made a declaration that the Central Patent Office regarding the agreement will be that of Benelux.
information WIPO.