петък, 15 ноември 2013 г.

Бруней се присъедини към Хагската спогодба - Brunei joined the Hague Agreement

WIPO съобщава за присъединяването на Бруней Даруссалам към Хагската спогодба за международна регистрация на дизайни.
Спогодбата влиза в сила за страната от 24.12.2013г.

English version

WIPO reports about the accession of Brunei Darussalam to the Hague Agreement concerning the international registration of designs. 
The Act will enters into force for the country on24.12.2013.