сряда, 27 ноември 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Нели Крус призовава към модернизиране на авторското право в дигиталната ера. За повече информация тук. 

2. Да оправдаем параноята: Конфиденциалността преди и след подаването на патентна заявка. За повече информация тук. 

3.   Холандия: Съгласно решение на Апелативния съд хиперлинковете към пиратски файлове не представляват нарушение на авторски права.  За повече информация тук.

English version

1. Neelie Kroes calls for modernization of copyright in the digital era. For more information here.

 2. Justifying paranoia: Confidentiality before and after the filing of a patent application. For more information here.

 3. Netherlands: According to The Court of Appeals hyperlinks to pirated files do not constitute copyright infringement. For more information here.