петък, 15 ноември 2013 г.

Статистика от OHIM за месец септември 2013 - Statistics from OHIM for September 2013

OHIM публикува статистика за заявените и регистрирани търговски марки и дизайни на Общността за месец септември 2013г. Данните са както следва:

2013 2012
Community trade mark applications received 9 153 8 336
Community trade mark applications published 8 270 7 179
Community trade marks registered (certificates issued) 8 389 8 162
     
Registered Community designs received 7 369 6 032
Registered Community designs published 6 354 5 667

English version

OHIM has published statistic data about Community trademark and design registrations and applications. The data is as follow: