понеделник, 18 ноември 2013 г.

OHIM промени ръководството си след IP Translator - OHIM changes its manual after the IP Translator

OHIM публикува промененото си ръководство в частта за класиране на стоките и услугите при заявяване на европейски марки ( Part B: Examination Section 3: Classification). Това стана след решението на Европейския съд по делото IP Translator. 
Според промените 11 общи посочвания на стоки и услуги в заглавията на класовете вече не изпълняват изискванията за прецизност при посочването на стоките и услугите, според указанията на делото IP Translator.
Промененото ръководство може да откриете тук ( промените са в синьо).

English version

OHIM has published changes in its manual concerning classification of goods and services in case of applications of European trademarks (Part B: Examination Section 3: Classification). This followed a decision by the European Court in the case of IP Translator. 
According to the amendments 11 general indications of the goods and services in the classes headings do not fulfill the requirements for clarity in the designation of goods and services as was defined by the case IP Translator. 
The amended guidance can be found here (changes in blue).