четвъртък, 28 ноември 2013 г.

OHIM ще има нов сайт - OHIM will have a new website

OHIM потвърди официално обновяването на своята интернет страница, както и на системата за електронно заявяване на търговски марки и промишлени дизайни. Новият сайт се очаква да стане реалност на 02.12.2013.
Повече информация за очакваните новости може да откриете тук.

English version

OHIM officially has confirmed the renewal of its website and the e-filing system for trademarks and industrial designs. The new site is expected to become a reality on 12/02/2013. 
More information about the expected news can be found here.